Maatregelen ter voorkoming van verspreiding Corona virus COVID-19 bij Verkeersschool Willem Verboon BV en Willem Verboon RG BV.


Voor gasten en bezoekers zijn regels opgesteld i.v.m. COVID-19 preventie.


  • Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen en gebruik je gezond verstand!
  •  Schud geen handen!
  •  Indien er sprake is van luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid, smaak- en reukverlies of koorts dan kan deelname niet doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk door via info@willemverboon.nl of 01625-521623. Stel ook jouw werkgever of opdrachtgever direct op de hoogte.
  •  Indien er in de voorgaande 14 dagen contact is geweest met een COVID-19 besmet persoon dan kan deelname aan een cursus bij Verkeersschool Willem Verboon BV niet doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk door via info@willemverboon.nl of 0162-521623. Stel ook uw werkgever of opdrachtgever direct op de hoogte.
  • De medewerkers van Verkeersschool Willem Verboon BV zijn bevoegd om cursisten met ziekteverschijnselen en cursisten die de regels niet naleven te weigeren.
  •  Bij binnenkomst graag de handen desinfecteren middels de desinfectiegel op de balie.
  •  De medewerkers van Verkeersschool Willem Verboon BV zullen u direct doorverwijzen naar het juiste leslokaal of kantine. Tijdens de koffiepauze kan er gebruik gemaakt worden van de kantine die is ingericht volgens de RIVM richtlijnen.
  •  Bij de ingang van uw lokaal/kantine is een desinfecterende gel. Iedere keer bij binnenkomst dient je jouw handen te desinfecteren.
  • Tijdens de pauzes volgt u de instructies van de medewerkers op v.w.b. de looproute naar de kantine, deze route is tevens zichtbaar middels pijlen en stickers op de grond.
  •  Iedereen houdt zich strikt aan de afgesproken tijden voor de koffiepauze en lunch.
  • De lunch staat voor iedere cursist klaar in de kantine. Maak gebruik van de aangewezen plaatsen. Per tafel staat 1 stoel ter handhaving van de 1,5 meter regel.
  •  Hoest en nies in jouw elle boog. Gebruik papieren zakdoekjes en was jouw handen regelmatig.
  • Geef ook bij een toilet bezoek anderen de ruimte. Is de toilet bezet, wacht op gepaste afstand.
  • Na de praktijklessen verlaten de cursisten onze locatie op verantwoorde wijze, m.a.w. deze cursisten komen niet meer naar binnen op onze locatie als dat niet nodig is.
  •  Tijdens de praktijk worden bedieningsunits vóór gebruik van iedere deelnemer gereinigd.
  •  Desgewenst zijn er handschoenen beschikbaar.
  • Voertuigen zijn uitgerust met een plastic afscheiding.
  • De deurkrukken en toiletten worden extra gereinigd.

Wij rekenen op jouw medewerking!